برای سازگاری بهتر سایت با مرورگرتان، پیشنهاد می شود که یکی از این مرورگرها را در سیستم خود نصب کنید: Google Chrome یا Mozilla Firefox